Tích hợp liền mạch với các nhà cung cấp hàng đầu
Hệ thống được tích hợp tự động với Macquarie – một trong những ngân hàng lớn nhất nước Úc nhằm nâng cao tốc độ và khả năng xử lý một khối lượng lớn các yêu cầu mở tài khoản.

Xác minh danh tính bằng Green ID
Với Green ID (nền tảng xác minh danh tính hàng đầu nước Úc), khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ liên quan, thông tin sẽ được tự động xác minh chính xác, an toàn bảo mật và tin cậy tuyệt đối.

Bắt đầu giao dịch ngay lập tức
Dữ liệu khách hàng được đồng bộ ngay sau khi hoàn tất thiết lập tài khoản giúp khách hàng bắt đầu giao dịch ngay lập tức.