Sydney, Australia, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Công ty Cổ phần Quant Edge (Quant Edge) đã ký Thỏa thuận Chiến lược (Thỏa thuận) với Sở Giao dịch Chứng khoán Sydney (SSX).。

Thỏa thuận giữa SSX và Quant Edge công nhận sản phẩm Equix của Quant Edge hiện đang tạo điều kiện để các nhà đầu tư dễ dàng truy cập vào Thị trường SSX, thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di động, Máy tính bảng và Máy tính để bàn từ mọi nơi trên thế giới.

“SSX và Quant Edge bổ sung cho nhau, chúng tôi có những điểm mạnh giống nhau và có chung mục tiêu là giúp giao dịch chứng khoán SSX dễ dàng và nhanh chóng hơn”. Ông Việt Hoàng, Giám đốc Quant Edge cho biết. ”Thỏa thuận này với SSX là một bước đệm để mở rộng thị trường chứng khoán trong tương lai ”

Giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán Sydney, ông Michael Go, cho biết: “Với việc hợp tác chiến lược với các sản phẩm của Equix, SSX hiện cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể truy cập trực tiếp thông qua ứng dụng di động để giao dịch đơn giản và hiệu quả trên Sở giao dịch chứng khoán Sydney . Thanh khoản trên SSX càng nâng cao hơn nữa và mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ tối đa các công ty phát triển. ”

Sở giao dịch chứng khoán Sydney là một sàn giao dịch chứng khoán Cấp một được cấp phép tại Úc với trọng tâm là tính hiệu quả và đơn giản hóa quy trình niêm yết để mang lại nền tảng tăng trưởng cho các công ty trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Quant Edge được thành lập vào năm 2008 và cung cấp hai bộ sản phẩm chính: Night Vision FX ( Giao dịch ngoại hối/ vàng ) và Equix ( Giải pháp giao dịch cổ phiếu ).

Để kỷ niệm Thỏa thuận này với SSX, Quant Edge đang cung cấp một đề nghị giới thiệu hấp dẫn về mặt thương mại cho các nhà đầu tư và nhà môi giới đăng ký trước ngày 31 tháng 6 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: contact@quant-edge.com và https://web.equix.app/