Sau gần 2 tháng đánh giá và kiểm tra, Novus Fintech Australia đã bảo vệ và gia hạn thành công Chứng nhận ISO 27001:2013.
Chứng nhận ISO 27001:2013 khẳng định, Novus Fintech Australia hoàn toàn có khả năng đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin của mình. Novus Fintech Australia cam kết tuân thủ các biện pháp bảo mật thông tin tốt nhất và xây dựng một môi trường hoạt động an toàn và bảo mật.

Việc tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp tăng cường an toàn thông tin, phát hiện sớm các nguy cơ đe dọa an toàn thông tin để có biện pháp phòng ngừa và khắc phục. Chứng nhận ISO 27001:2013 khẳng định uy tín và cam kết bảo mật thông tin của Novus Fintech Australia, giúp nâng cao hình ảnh công ty trong mắt khách hàng và đối tác.

Việc đánh giá được thực hiện ở tất cả các phòng ban, đơn vị kinh doanh, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Tích hợp hệ thống và Dịch vụ tư vấn giải pháp phần mềm. Trong đó, nội dung đánh giá liên quan đến hoạt động quản lý tài sản, thiết bị an toàn thông tin; lưu trữ dữ liệu thông tin; kiểm soát tài liệu; các điều khoản cam kết bảo mật với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp; kế hoạch ứng phó với tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

Áp dụng ISO trong hệ thống quản lý góp phần nâng cao nhận thức của nhân viên, khẳng định sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty, tăng khả năng cạnh tranh của Novus Fintech với các công ty khác trên thị trường quốc tế.

Trước đó tại Việt Nam, Novus Fintech cũng đã hoàn thành đánh giá và kiểm tra ISO hàng năm.

Novus Fintech Australia Certificate ISO 27001:2013
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tiếp cận với hệ thống hỗ trợ giúp công việc quản lý của bạn trở nên dễ dàng hơn.