Năm 2017, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Công ty Cổ phần Quant Edge(Quant Edge) đã ký hợp đồng phần mềm với Vietinbank NightVision FX. Đây là giải pháp công nghệ đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực giao dịch ngoại tệ cho nguồn vốn nội bộ tại Việt Nam, thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Quant Edge.

Phần mềm Vietinbank NightVision FX được xây dựng với chức năng quản lý và điều hành các giao dịch ngoại tệ của Vietinbank, bao gồm các thông tin về giá cả, giao dịch, hạn mức, trạng thái, đối tượng sử dụng… Đối tượng sử dụng phần mềm là các bộ phận trong Vietinbank tham gia vào quá trình thực hiện, kiểm soát, phụ trách các giao dịch ngoại hối trong ngân hàng.

Các tính năng của Vietinbank NightVision FX là giao dịch, định giá từ Reuters / Bloomberg, quản lý vị thế, thiết lập giới hạn giao dịch, hạch toán tài khoản ngân hàng của khách hàng và các tính năng của hệ thống / người dùng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tiếp cận với hệ thống hỗ trợ giúp công việc quản lý của bạn trở nên dễ dàng hơn.