• Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý cho phép dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ cho Novus Fintech nhằm mục đích nhận thông tin liên lạc qua bưu điện, điện thoại và phương tiện điện tử từ Novus Fintech về sự kiện, sản phẩm và/hoặc dịch vụ.
  • Để biết thêm thông tin về cách Novus Fintech sử dụng dữ liệu của bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào thông qua liên kết tùy chọn trong bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào bạn nhận được từ Novus.